Pravila in pogoji sodelovanja

 • 15. kolesarski maraton Zelene Doline, cilj Dom planincev - Logarska dolina, je izključno rekreativnega značaja,
 • vsi udeleženci vozijo na lastno odgovornost in s prijavo potrjujejo, da bodo upoštevali cestno-prometne predpise ter strogo spoštovati in upoštevati navodila policije ter redarjev,
 • organizator ne odgovarja za storjene prekrške ali za škodo oz. poškodbe, ki jo povzročijo udeleženci maratona oz. prometa sebi ali tretji osebi,
 • otroci do vključno 16. leta vozijo v spremstvu staršev oz. organizirane skupine,
 • zaščitna čelada je obvezna – vozi se po cestno-prometnih predpisih,
 • udeleženec maratona je vsak, ki se prijavi organizatorju, plača startnino in pošlje izpolnjeno prijavnico preko spletne strani do 21.8.2017 oz. na dan maratona 26.8.2017 – s tem dejanjem tudi potrdi, da je seznanjen s pogoji in pravili sodelovanja na 15. rekreativnem kolesarskem maratonu Zelene Doline,
 • organizator vsem udeležencem maratona zagotavlja: malico, pijačo in okrepčila na štirih okrepčevalnih postajah, ki bodo postavljene ob progi,
 • organiziran bo avtobusni prevoz (in tovornjak za kolesa) iz Logarske doline v Ljubno oz. v Arjo vas. To velja za sodelujoče, ki se bodo prijavili in poravnali startnino do 18. avgusta 2017. Avtobus bo odpeljal ob 15. uri.

Udeleženec potrjuje tudi

 • da je zdrav in vsestransko pripravljen na maraton in zdravstveno sposoben prevoziti traso na maratonu,
 • podatki iz prijavnic, fotografije, filmski ali videoposnetki, intervjuji, … iz naslova 15. rekreativnega kolesarskega maratona Zelene Doline, se lahko objavijo v sredstvih javnega obveščanja in ne bo zahteval kakršnokoli odškodnino oz. povračilo,
 • ne bo vložil zahtevka ali tožbe proti organizatorju v primeru nastanka škode ali poškodbe povzročene sebi ali tretji osebi, ki bi jih utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi,
 • da s prijavo preko interneta potrjuje, da so podani podatki resnični in da je seznanjen s pogoji razpisa ter se z njimi strinja.

Prosimo, spoštujete naravo! Ne odmetavajte ovojev energijskih ploščic in pijač na cesto!