Iskalnik

Predstavitev družbe

Današnja podoba Mlekarne Celeia je podoba sodobne mlekarne z okolju prijazno tehnologijo ter s proizvodnim programom, ki sledi svetovnim trendom.

Lastne proizvode Mlekarna Celeia trži pod krovno blagovno znamko ZELENE DOLINE, ki ponuja bogat asortiman izdelkov.

 

Zgodovina družbe

 

Prvi zametki segajo v medvojna leta, ko so v manjših proizvodnih prostorih v središču mesta Celje pričeli polniti mleko. Leta 1962 je dobila mlekarna večje proizvodne prostore v Medlogu pri Celju, kjer so bile dnevne zmogljivosti predelave 20.000 litrov mleka. V letu 1979 se je mlekarni pridružila še sirarna Šmarje.

Nato je bilo potrebno poiskati lokacijo za še večjo mlekarno in leta 1984 je proizvodnja stekla v idiličnem okolju v Arji vasi pri Petrovčah. Zaradi ekonomičnosti je bila leta 1996 tudi šmarska sirarna preseljena v Arjo vas ter obenem posodobljena in avtomatizirana strojna linija za izdelavo sirov. S tem je mlekarna Celeia postala največji in najbolj avtomatiziran proizvajalec poltrdih sirov v Sloveniji.

Pravno-organizacijsko se je družbeno podjetje v začetku devetdesetih preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo Hmezad Celeia, mlekarstvo, sirarstvo in čebelarstvo, s čimer se je preoblikovalo iz tedanjega podjetja v družbeni lastnini v podjetje z znanimi lastniki. V oktobru 1995 se je preimenovalo v Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., isti naziv ima podjetje še danes. Leta 1998 je bila zaključena investicija posodobitve in povečanja zmogljivosti polnilnih strojev za fermentirane izdelke ter linijo za razrez in konfekcioniranje sirov.

Proces investicij se je nadaljeval tudi v naslednjih letih:

  • 2006 – nakup stroja, ki omogoča polnjenje v kartonsko embalažo s čepom ali brez
  • 2007 – avtomatizacija na področju zbiranja, vzorčenja ter analiziranja surovega mleka na terenu
  • 2007 – v procesu pasterizacije se je vgradil nov sodobnejši temperaturni izmenjevalnik, ki ima nalogi, da mleko najprej segreje na 74 stopinj C, da se uničijo človeku neprijazni mikroorganizmi in nato ga ohladi na želeno temperaturo 4 ali 6 stopinj C,
  • 2007 – avtomatska tipizacija mleka, ki pomeni odvzem maščobe mleku le toliko kot je potrebno za posamezni izdelek,
  • 2008 – povečanje kapacitet zorilnih komor, kjer po končanem proizvodnem procesu zorijo navadni jogurti, kisla smetana in Mileram ter povečanje skladiščnih kapacitet,
  • 2009 - pa še pasterizacijo, polnilno linijo in skladišče ter opremo za predčiščenje odpadnih voda. Ti projekti so bili tudi sofinancirani s strani predpristopne pomoči SAPARD in strukturnega sklada EKUJS.


© Mlekarna Celeia 2015

Vprašajte nas:
080 12 07
info@mlekarna-celeia.si