O Mlekarni Celeia

Zgodovina družbe

mlekarna_celeia_old

Prvi zametki segajo v medvojna leta, ko so v manjših proizvodnih prostorih v središču mesta Celje pričeli polniti mleko. Leta 1962 je dobila mlekarna večje proizvodne prostore v Medlogu pri Celju, kjer so bile dnevne zmogljivosti predelave 20.000 litrov mleka. V letu 1979 se je mlekarni pridružila še sirarna Šmarje.

Nato je bilo potrebno poiskati lokacijo za še večjo mlekarno in leta 1984 je proizvodnja stekla v idiličnem okolju v Arji vasi pri Petrovčah. Zaradi ekonomičnosti je bila leta 1996 tudi šmarska sirarna preseljena v Arjo vas ter obenem posodobljena in avtomatizirana strojna linija za izdelavo sirov. S tem je mlekarna Celeia postala največji in najbolj avtomatiziran proizvajalec poltrdih sirov v Sloveniji.

Pravno-organizacijsko se je družbeno podjetje v začetku devetdesetih preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo Hmezad Celeia, mlekarstvo, sirarstvo in čebelarstvo, s čimer se je preoblikovalo iz tedanjega podjetja v družbeni lastnini v podjetje z znanimi lastniki. V oktobru 1995 se je preimenovalo v Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o., isti naziv ima podjetje še danes. Leta 1998 je bila zaključena investicija posodobitve in povečanja zmogljivosti polnilnih strojev za fermentirane izdelke ter linijo za razrez in konfekcioniranje sirov.

Proces investicij se je nadaljeval tudi v naslednjih letih:

 • 2006 – Nakup stroja, ki omogoča polnjenje v kartonsko embalažo s čepom ali brez.
 • 2007 – Avtomatizacija na področju zbiranja, vzorčenja ter analiziranja surovega mleka na terenu.
 • 2007 – V procesu pasterizacije se je vgradil nov sodobnejši temperaturni izmenjevalnik, ki ima nalogi, da mleko najprej segreje na 74 stopinj C, da se uničijo človeku neprijazni mikroorganizmi in nato ga ohladi na želeno temperaturo 4 ali 6 stopinj C.
 • 2007 – Avtomatska tipizacija mleka, ki pomeni odvzem maščobe mleku le toliko kot je potrebno za posamezni izdelek.
 • 2008 – Povečanje kapacitet zorilnih komor, kjer po končanem proizvodnem procesu zorijo navadni jogurti, kisla smetana in Mileram ter povečanje skladiščnih kapacitet.
 • 2009 – Investicija v pasterizacijo, polnilno linijo in skladišče ter opremo za predčiščenje odpadnih voda. Ti projekti so bili tudi sofinancirani s strani predpristopne pomoči SAPARD in strukturnega sklada EKUJS.
 • 2010 – Prenova blagovne znamke Zelene Doline.
 • 2012 – Pridobili smo certifikat Pridelano/proizvedeno brez GSO, ki pomeni, da je živilo skladno z zahtevami standarda »Pridelano/proizvedeno brez gensko spremenjenih organizmov.
 • 2012 – Investicija v novo polnilno linijo.
 • 2013 – Povečanje kapacitet za proizvodnjo skute.
 • 2013 – Investicija v linijo proizvodnje pasirane skute in namazov.
 • 2015 – Polni certifikat Družini prijazno podjetje.
 • 2016 - Izgradnja novega skladišča za repromaterial.
 • 2016 - Investicija v polnilno linijo, nakup stroja za polnjenje PET plastenk (prva proizvodnja, v proizvodnem obratu v Arji vasi, 29. 8. 2016).
 • 2016 – vstop v shemo »Izbrana kakovost« in mlečni izdelki ZELENE DOLINE pridobijo znak »Izbrana kakovost – Slovenija«.
 • 2017 – posodobitev linije za ribanje sirov.
 • 2017 – širitev skladiščnih prostorov za končne izdelke.

mlekarna_celeia

Vizija, poslanstvo, politika

Vizija

Postati hočemo najbolj uspešna slovenska mlekarna, ostati med vodilnimi ponudniki v Sloveniji in pomemben ponudnik na trgih JV Evrope.

Poslanstvo

Tradicija in inovativnost za kvalitetne sveže izdelke iz naravnega slovenskega mleka za zdravje in dobro počutje.

Politika kakovosti, varnosti živil, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu

V Mlekarni Celeia so kakovost, varnost živil, skrb za okolje ter zdravo in varno delovno okolje vrednote z dolgoletno tradicijo. Smo največja mlekarna v slovenski lasti, ponudnica kvalitetnih svežih izdelkov iz slovenskega mleka, ki je pridelano brez gensko spremenjenih organizmov.

Zavedamo se, da kakovost ustvarjamo ljudje – zaposleni. Skrbimo za njihovo usposobljenost, osebni razvoj in jih spodbujamo k inovativnosti ter jim omogočamo varne in zdrave delovne pogoje.

Pri svojem delu vzdržujemo partnerske odnose z našimi lastniki, ki so tudi naši dobavitelji, ter se trudimo za njihovo zadovoljstvo.

Naša usmeritev je osredotočena na potrošnike. Za kupce vseh generacij, ki so aktivni in skrbijo za svoje zdravje, bomo prepoznaven ponudnik kvalitetnih in inovativnih izdelkov z lastno blagovno znamko Zelene Doline.

Celotna politika kakovosti, varnosti živil, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu je javna.

Dejavnosti

Statistična dejavnost: G/ 15.510 Predelava in konzerviranje mleka

Osnovna dejavnost, ki jo opravlja podjetje Mlekarna Celeia, d.o.o., je:

 • odkup, zbiranje in predelava konzumnega mleka,
 • proizvodnja raznih fermentiranih izdelkov (navadnih in sadnih jogurtov, desertnih jogurtov, probiotičnih LCA jogurtov, napitkov, sladke in kisle smetane …),
 • proizvodnja poltrdnih sirov,
 • proizvodnja masla, sirotkinega koncentrata ipd. ter
 • prodaja trgovskega blaga.

Lastne proizvode prodaja mlekarna pod krovno blagovno znamko Zelene Doline. Blagovna znamka ponuja bogat asortiman izdelkov. Temeljna vrednota, ki jo v podjetju negujejo, je kakovost.  

Poleg lastnih blagovnih znamk mlekarna proizvaja tudi mlečne izdelke pod trgovskimi blagovnimi znamkami.