Družini prijazno podjetje

Usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja je velik izziv sodobne družbe. To še posebej velja za današnji čas, ko zaradi poklicnih obremenitev vedno več časa preživimo na delovnem mestu. V zavedanju, da motivirani in zadovoljni sodelavci tudi soustvarjajo uspeh podjetja smo v Mlekarni Celeia sprejeli sklop aktivnosti za njihovo zadovoljstvo, kar smo nadgradili s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje. Uspešno združevanje poklicnega in zasebnega življenja v današnji družbi ni lahka naloga. In prav zato smo odločeni, da zaposlenim pri tem stojimo ob strani. Posameznik, ki ga na delovnem mestu ne bremenijo družinske skrbi in obveznosti, se zagotovo lažje in bolj učinkovito posveča poklicnim izzivov.

Mlekarna Celeia se ponaša z več kot 70-letno tradicijo, ki jo nadgrajuje z inovativnostjo in tako potrošnikom ponuja kvalitetne sveže izdelke iz naravnega slovenskega mleka. Za uresničevanje tega poslanstva med zaposlenimi spodbuja timsko delo ter zagotavlja delovne pogoje, ki spodbujajo strokovnost, ustvarjalnost, inovativnost in izobraževanje. Nenehna strokovna in osebna rast je ena izmed naših prioritet, kjer uresničujemo politiko odprtih vrat ter spoštljivo in sproščeno medsebojno komuniciranje.

V svoje delovanje smo vključili ukrepe za izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja. Vzpostavili smo sistem komunikacije z zaposlenimi in zunanjo javnostjo, različna izobraževanja zaposlenih, novoletna obdaritev otrok zaposlenih in še mnogo več. Zavezali smo se tudi, da bomo pomagali zaposlenim, ki se bodo srečevali z izrednimi družinskimi razmerami.

Interno klimo zadovoljstva redno spremljamo skozi mnenjske raziskave ter v letne razgovore vključujemo tematiko poklicnega in družinskega življenja. Povratna informacija nam je izhodišče za nadaljnjo gradnjo medsebojnih odnosov v podjetju.

Vodilo pri našem delu je misel, da zmagovalec ni tisti, ki vedno zmaga in nikoli ne pade, temveč tisti, ki nikoli ne odneha in zmeraj vstane.