Moderna predelava brez konzervansov

Skrivnosti kakovosti se ohranjajo v izdelkih z označbo »višja kakovost«.

Siri Edamec, Trapist, Gauda, Šmarski Rok, Dolinar, Dimar in Oki Doki blagovne znamke Zelene Doline nosijo označbo »višja kakovost«. Za pridobitev te označbe je ključen proizvodni proces, ki poteka brez dodajanja konzervansov.

Višja kakovost

Prednosti poltrdih sirov Zelene Doline za potrošnika

Doseganje višje kakovosti poltrdih sirov Zelene Doline omogoča poseben postopek predelave mleka. Zaradi temeljite obdelave mleka, pasterizacije in mehanskega odstranjevanja bakterij in spor iz mleka so siri obstojni in boljše kvalitete brez pomoči konzervansov, ki jih zakon sicer dovoljuje. Upravičeno zaupanje v njihovo kakovost zagotavlja tudi predelovanje iz izključno slovenskega mleka, ki je pridelano oz. proizvedeno brez gensko spremenjenih organizmov.  

Dodana vrednost poltrdih sirov Zelene Doline je, da jih lahko uživajo tudi osebe z alergijsko reakcijo na jajčne beljakovine. Omenjeni siri namreč ne vsebujejo konzervansa Lizocim, ki je pridobljen iz jajčnega beljaka in se šteje za alergeno snov, ki jo je treba označiti.

Kaj pomeni označba »višja kakovost«?

Označbo »višja kakovost« nosijo kmetijski pridelki oziroma živila, ki so po svojih specifičnih lastnostih (vključno s surovinami ter fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi in organoleptičnimi lastnostmi) bolj kakovostni od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Zaščitni znak se podeljuje samo v Sloveniji. Za uporabo znaka je treba pridobiti odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter certifikat neodvisne organizacije za kontrolo in certificiranje. Če živila in pridelki izpolnjujejo pogoje pravilnikov, uredb in strogih standardov kakovosti, prejmejo označbo »višja kakovost«, ki označuje njihovo izredno kvaliteto.

Sledite sirom Zelene Doline z oznako »višja kakovost«.